Ostatní lišty

Trojúhelník rovnoramenný pravoúhlý (25 x 25 mm)

Přeponu tohoto trojúhelníku považujeme za pohledovou stranu.

TROJ-STIN

ŠT 2525             14,00 / bm

Podkladové lišty

Lišty jsou pouze řezané, nejsou hoblované.

PLOCHA-STIN

ŠR 3013              3,00 / bm